BELEIDSPLAN

Een volledig zelfstandige operatie van het JOTO team in Kenia, en daarmee (financiƫle) onafhankelijkheid voor JOTO Kenia. Dat is onze ambitie. Hierbij streven we naar een duurzame verbetering van het welzijn van de inwoners van Kibiko.

Dat betekent voor 2020: 


JOTO KENIA

In Kenia ligt de focus in 2019 op het voltooien van een veilige werkplaats en het verkennen van nieuwe lokale afzetmarkten verkend worden.  Bij het lokale JOTO team ligt de focus op het professionaliseren van de productie, het uitbreiden van de collectie en het opzetten van een logistieke structuur.  

JOTO NEDERLAND
In 2019 zullen de activiteiten van JOTO Nederland in het teken staan van het verkrijgen en behouden van bekendheid, op weg naar een sterke merkpositie. We zullen ons met name richten op het vergroten van de afzetmarkt: offline met de verkoop in winkels in diverse steden, op evenementen en online via een onze webshop. Een grotere afzetmarkt geeft stabiliteit en meer zekerheid op inkomsten voor JOTO Kenia. ACTIVITEITEN EN JAARVERSLAGEN

ANNUAL REPORT 2018 (DUTCH).pdf

HET BESTUUR

Liza Koch
Voorzitter

Liza@jotobags.nl

Laura Spanjer
Secretaris

Laura@jotobags.nl


De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.