BELEIDSPLAN

Een volledig zelfstandige operatie van het JOTO team in Kenia, en daarmee (financiƫle) onafhankelijkheid voor JOTO Kenia. Dat is onze ambitie. Hierbij streven we naar een duurzame verbetering van het welzijn van de inwoners van Kibiko.

Dat betekent voor 2018: 


JOTO KENIA
In Kenia ligt de focus in 2018 op het voltooien van een veilige werkplaats. Daarnaast zal er een bezoek worden gebracht aan het team, waarbij er in samenwerking in kaart zal worden gebracht wat de uitgangsposities op het gebied van materieel, lichamelijk en sociaal welzijn zijn. Aan de hand hiervan kunnen concrete acties worden geformuleerd en prioriteiten worden gesteld ten aanzien van onze doelstelling. Daarnaast zullen er nieuwe lokale afzetmarkten verkend worden.  

Bij het lokale JOTO team ligt de focus op het professionaliseren van de productie, het uitbreiden van de collectie en het opzetten van een logistieke structuur.  

JOTO NEDERLAND
In 2018 zullen de activiteiten van JOTO Nederland in het teken staan van het verkrijgen en behouden van bekendheid, op weg naar een sterke merkpositie. We zullen ons met name richten op het vergroten van de afzetmarkt: offline met de verkoop in winkels in diverse steden, en online via een eigen webshop. Een grotere afzetmarkt geeft stabiliteit en meer zekerheid op inkomsten voor JOTO Kenia. Daarnaast zal de bedrijfsvoering verder doorontwikkeld worden, waarbij er onder andere een logistieke structuur zal worden opgezet.



ACTIVITEITEN EN JAARVERSLAGEN

ACTIVITEITEN 2017.pdf
PLANNEN 2018.pdf
JAARVERSLAG 2016.pdf
JAARVERSLAG 2017.pdf

HET BESTUUR

Liza Koch
Voorzitter

Liza@jotobags.nl

Laura Spanjer
Secretaris

Laura@jotobags.nl


De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.